Schriftelijke vragen : Het bericht 'Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen''

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het de leden Van der Berg en Kuik over het bericht 'Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen'’

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Naar boven