Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: voortaan met de sprinter’.

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-11-2020
Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht ‘Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt’