Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Agnes Mulder over het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid