Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Brenk en Sazias over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid