Schriftelijke vragen : De aanhoudende klachten rond laag frequent geluid bij windturbines

Download

Indieners

 • Gericht aan
  E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Gericht aan
  P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Gericht aan
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Indiener
  Sandra Beckerman, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Van Gerven over de aanhoudende klachten rond laagfrequent geluid bij windturbines

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Beckerman en Van Gerven over de aanhoudende klachten rond laag frequent geluid bij windturbines

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat