Schriftelijke vragen : Het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de auteurswet ten behoeve van online classroom use.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    T. van Gent, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Wiersma over het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de Auteurswet ten behoeve van online clasroom use

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming