Schriftelijke vragen

Bedrijven die handelen in kredietgegevens van personen zonder hen daarover te informeren.

Download Download

Indieners