Schriftelijke vragen

Fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-10-2020
25295-656Stand van zaken brief COVID-19