Schriftelijke vragen : De verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Van der Staaij over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming