Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Jaar van de Wilde eend, toch worden ze afgeschoten’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit