Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Belhaj over het bericht ‘Uitgaan is nu een avondje zitten’

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Belhaj over het bericht 'Uitgaan is nu een avondje zitten'

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Uitgaan is nu een avondje zitten’

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid