Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten’

Indiener R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid