Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Black turbine blade 'can cut bird deaths'’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Bromet over het bericht ‘Black turbine blade ‘can cut bird deaths’’

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Lee en Bromet over het artikel ‘Black turbine blade ‘can cut bird deaths’’

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat