Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Planbureau: investeren in duurzamere eigen woning veelal niet rendabel’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Indiener
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Van Eijs over het bericht ‘Planbureau: investeren in duurzamere eigen woning veelal niet rendabel’

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sienot en Van Eijs over het bericht 'Planbureau: investeren in duurzamere eigen woning veelal niet rendabel'

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties