Schriftelijke vragen

De aanpassing van de Drank- en Horecawet.

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-09-2020
Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanpassing van de Drank- en Horecawet