Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Harbers en Koerhuis over het rapport Woonlastenneutraal woningen Verduurzamen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Harbers en Koerhuis over het rapport Woonlastenneutraal woningen Verduurzamen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het rapport Woonlastenneutraal woningen verduurzamen

Indiener M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid