Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Harbers en Koerhuis over het rapport Woonlastenneutraal woningen Verduurzamen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties