Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Gegevens van alumni, donateurs en relaties Universiteit Utrecht in handen van hackers’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van lid Wiersma over het bericht 'Gegevens van alumni, donateurs en relaties Universiteit Utrecht in handen van hackers’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap