Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

FATCA en de Accidental Americans

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid