Schriftelijke vragen

Een gemeentelijk onderscheiding voor Jack Bogers

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-08-2020
Antwoord op vragen van het lid Bosma over een gemeentelijk onderscheiding voor Jack Bogers