Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wiersma over het Manifest 'Toplocaties'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-09-2020
Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het Manifest 'Toplocaties'

21-07-2020
Het Manifest ‘Toplocaties’.