Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Bergkamp en Kuiken over gedwongen gescheiden lange-afstandskoppels door corona

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma, Bergkamp en Kuiken over gedwongen gescheiden lange-afstandskoppels door corona

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Gedwongen gescheiden lange-afstandskoppels door corona

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid