Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht ‘dat een problematische gokker veel te lang zijn gang kon gaan in het casino’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een problematische gokker veel te lang zijn gang kon gaan in het casino

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat een problematische gokker veel te lang zijn gang kon gaan in het casino

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid