Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht over levenslanggestraften

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Groothuizen over levenslanggestraften

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Levenslanggestraften

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid