Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Krol over schrijnende quarantaine in verzorgingshuis

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-07-2020
Schrijnende quarantaine in verzorgingshuis