Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Postma en Van Dam over het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Postma en Van Dam over het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid