Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bruins en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) over het bericht ‘Onderwijs is failliet’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-06-2020
Het bericht ‘Onderwijs is failliet’?