Schriftelijke vragen : Het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    Martin Bosma, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media