Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-05-2020
Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden