Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, Kops en Wilders over de achterstelling van Nederlandse woningzoekenden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-05-2020
De achterstelling van Nederlandse woningzoekenden.