Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Voordewind over het rapport 'The burning question' van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dik-Faber en Voordewind over het rapport 'The burning question' van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het rapport ‘The burning question’ van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren.

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid