Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken, Van den Hul, Westerveld, Van Ojik, Groothuizen en Van Meenen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over onderwijs in asielzoekerscentra

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Van den Hul, Westerveld, Van Ojik, Groothuizen en Van Meenen over onderwijs in asielzoekerscentra

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Onderwijs in asielzoekerscentra

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid