Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Verhoeven over mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-05-2020
Mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)