Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Dam en Van Helvert over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Digitalisering aan de grens; Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.