Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Ontslag dreigt voor ruim 50% fysiotherapeuten’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-04-2020
Het bericht ‘Ontslag dreigt voor ruim 50% fysiotherapeuten’