Schriftelijke vragen : Watertekorten op Sint Eustatius

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    N. Özütok, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Özütok over watertekorten op Sint Eustatius

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat