Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Den Boer, Paternotte en Van Eijs over de berichten dat studenten boetes ontvangen voor groepsvorming in eigen huis

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.