Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het voorkomen van extra kosten voor mensen wier zorg is uitgesteld vanwege de coronacrisis

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.