Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het pleidooi voor separate COVID-19Ziekenhuizen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-04-2020
Het pleidooi voor separate COVID-19 ziekenhuizen