Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van der Graaf, Sneller en El Yassini over het bericht ‘Lokale en regionale kranten zoeken steun om coronacrisis te overleven’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Lokale en regionale kranten zoeken steun om coronacrisis te overleven’

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid