Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Bruins over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

19-03-2020
De gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie