Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berge en Renkema over maatregelen tegen het Coronavirus in mbo-instellingen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

16-03-2020
Maatregelen tegen het Coronavirus in mbo-instellingen