Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Kwint over het coronavirus en onderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-03-2020
Het coronavirus en onderwijs