Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat ‘Frankrijk beslag laat leggen op de voorraden en productie van mondkapjes’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat ‘Frankrijk beslag laat leggen op de voorraden en productie van mondkapjes’

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid