Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Ronnes over zonnepanelen op sociale huurwoningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Zonnepanelen op sociale huurwoningen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid