Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel 'Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid