Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het collegegeld op de tweede onderwijsstudie

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-02-2020
Het collegegeld op de tweede onderwijsstudie