Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Aartsen over het bericht ‘Hoe de Facebook-CEO zichzelf zou inperken‘

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-02-2020
Het bericht ‘Hoe de Facebook-CEO zichzelf zou inperken’