Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van den Hul over de verhuisbewegingen en onderwijs aan minderjarige asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede namens
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hul en Westerveld over de verhuisbewegingen en onderwijs aan minderjarige asielzoekers

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

Minderjarige asielzoekers die slecht Nederlands leren door hun vele verhuizingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid