Schriftelijke vragen

Het tekort aan openbare bibliotheken

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-04-2020
Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ellemeet over het tekort aan openbare bibliotheken