Schriftelijke vragen : Het tekort aan openbare bibliotheken

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ellemeet over het tekort aan openbare bibliotheken

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap